Kases pamatlidzekli

Katrs uzņēmējs, kuram ir labi zināmā vārdā nosaukti kases aparāti, katru dienu cīnās ar jaunām problēmām, kuras šie ēdieni var radīt. Tāpat kā visas elektroniskās iekārtas, arī kases aparātiem nav priekšrocību, un tie dažreiz sabojājas. Ne visi uzņēmuma īpašnieki zina, ka katrā elementā, kurā ieraksti tiek veikti ar kases aparāta palīdzību, viņiem vajadzētu būt otrajai šādai ierīcei - tagad, ja šī pamata ierīce sabojājas.

https://purosalin24.eu/lv/ PurosalinPurosalin - Veids, kā zaudēt svaru un atjaunot ķermeni!

Ja trūkst rezerves elzab kases aparāta preču tālākās pārdošanas vai palīdzības laikā, nodokļu inspekcija var uzlikt sodus, jo tas neļaus pārdošanas vēstulē sabojāt galveno ierīci. Dokumentos, kas tiek glabāti kopā ar kases aparātu, jāietver kases aparāta apkalpošanas buklets. Faktiski tiek pabeigti ne tikai visi ierīces remonti, bet arī atlasīti dati par kases aparāta dalīšanu fiskālā režīmā vai tā atmiņas izmaiņām. Servisa mākslā ievadītajam ierakstam būtu vairāk unikāla numura, kuru kasei piešķīrusi nodokļu iestāde, uzņēmuma nosaukums un to telpu adrese, kurās summa tiek apstrādāta. Visi šie padomi ir nepieciešami nodokļu revīzijām. Visi labojumi kases aparāta atmiņā, ieskaitot tā labošanu, tiek veikti specializētā servisā, ar kuru jāparaksta katrs uzņēmējs, kurš izmanto kases aparātus. Vēl vairāk - jums jāinformē nodokļu inspekcija par visām kases tehniķa izmaiņām. Pārdošanai par fiskālajām summām vajadzētu virzīties nepārtraukti, jo, lai veiksmīgi piepildītu kases aparāta atmiņu, jums jāapmainās ar savu viedokli pret citu, atceroties lasīt atmiņu. Fiskālā kases aparāta lasīšana, iespējams, arī - kad to nomainīja, to veica tikai pilnvarota persona. Turklāt šo darbu vēlētos veikt nodokļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē. Izlasot fiskālo kases aparātu atmiņu, tiek izveidots atbilstošs ziņojums, kura kopija pati nonāk nodokļu inspekcijā, bet otra - uzņēmējam. Viņam šis ziņojums jāsaglabā kopā ar jauniem dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - viņa kļūda var izraisīt biroja uzliktu sodu.