Filmas par ugunsgrekiem

Ugunsdzēsības dienesta zināšanas ir oriģināls drošības avots. Uguns ir pats bīstamākais elements, kuru ir grūti kontrolēt, ātri izplatīt un iznīcināt visu, kas ir tā ceļā. Katrai vietai, kurā cilvēki dzīvo, jābūt pienācīgi aprīkotiem ar ugunsdzēsības līdzekļiem, kas darbosies efektīvi ar neparedzamu elementu.

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil - Efektīvs matu izkrišanas risinājums, padarot jūsu frizūru sulīgu un skaistu!

Zināšanām kopā ar veselīgu aprīkojumu, kas rada ugunsgrēku un stiprina telpu pirms tās izplatīšanās, vajadzētu iet. Ikvienam, kas vēlas justies droši ugunsgrēka gadījumā, jāveic atbilstoša apmācība. Ne visi ugunsgrēka veidi, jo tas izzūd ar šī produkta pakalpojumiem. Piemēram, degot eļļu vai elektriskās iekārtas, neizdzēsiet ar ūdeni, kas tikai padara liesmu un padarīs ugunsgrēku lielāku spēku. Cīņā pret dažiem ugunsgrēkiem efektīva dzēšana tiek veikta, izmantojot tvaiku. Tvaika ugunsdzēšana ir tvaika dzēšanas tehnika, kas ir patiešām efektīva, bet tai ir daži ierobežojumi. Tvaika zemais īpatnējais svars padara to praktiski neiespējamu izmantot lielā telpā, jo tajos apstākļos tvaiks nesasniegs ugunsdzēšanas īpašības. Šim nolūkam tiks nodrošināta ugunsdzēšana ar tvaiku slēgtās, zema izmēra vietās. Pateicoties skaitīšanas tehnoloģijas pielietojumam, kas kavē skābekļa padevi un lielā mērā nepietiekami ziņo par koncentrācijas līmeni, ideālā gadījumā tvaiks tiks izmantots, lai dzēstu šķidrumus, gāzes vai pat elektriskās iekārtas. Galvenais ugunsdzēsības tvaika darbības princips ir savietojamība ar degošās vielas aizdegšanās temperatūru. Jo plašāks degšanas materiāla aizdegšanās temperatūra, jo daudz karstuma ar liesmām parādīs pāri.